Μετάβαση στο περιεχόμενο
English English Ελληνικά Ελληνικά

  

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σας καλωσορίζει στις νέες υπηρεσίες που παρέχει μέσω διαδικτύου προς πολίτες, επιχειρήσεις και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, στο πλαίσιο της προσπάθειας που έχει αναλάβει για τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών του, με αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και διαδικτύου.

Για μια σειρά από υπηρεσίες παρέχεται πλέον η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων και συνοδευτικών δικαιολογητικών μέσω διαδικτύου.